ГоловнаБізнесуОрганізація здійснення державного нагляду (контролю), план-графік перевірок
 Версія для друку

 

1.  Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 715).

 

2. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України  21 січня 2019 року за № 73/33044

(опубліковано: Офіційний вісник України від 22.01.2019, № 6).

Додатки до наказу МВС України від 17.01.2019 № 22

Уніфікована форма акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки;

додаток 1 до форми акта;

додаток 2 до форми акта;

додаток 3 до форми акта;

додаток 4 до форми акта;

додаток 5 до форми акта;

додаток 6 до форми акта;

додаток 7 до форми акта;

додаток 8 до форми акта;

додаток 9 до форми акта;

додаток 10 до форми акта;

додаток 11 до форми акта;

додаток 12 до форми акта;

додаток 13 до форми акта;

додаток 14 до форми акта.

Форма акта, складеного стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю).

Форма повідомлення про проведення планового заходу зі здійснення державного нагляду (контролю).

Форма посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Форма припису щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

 

3. Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту:

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI 

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877 - V

Закон України від 14.01.1998 № 15/98-ВР "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 № 2245 - III

Правила техногенної безпеки  (наказ МВС України від 05.11.2018 № 879, зареєстрований у Мін’юсті України 27 листопада 2018 р. за № 1346/32798

Правила охорони життя людей на водних об’єктах України (наказ МНС України від 10.04.2017 № 301, зареєстрований у Міністерстві юстиції 04.05.2017 за № 566/30434)

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру (Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788)

Порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту (Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200)

Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775)

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956)

Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440)

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444)

Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку (Постанова Кабінету Міністрів України від від 10 березня 2017 р. № 138)

Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб (Постанова Кабінету Міністрів України від від 10 березня 2017 р. № 138)

Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту (Постанова Кабінету Міністрів України від від 9 жовтня 2013 р.

Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6 ) 

Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 )

Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб (Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 729 )

Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів (наказ МНС України від 23.02.2006 № 98, зареєстрований у Мін’юсті України 20.03.2006 за № 286/12160)

Правила пожежної безпеки в Україні (наказ МВС України від 30.12.2014  № 1417)

Правила пожежної безпеки на ринках України (наказ МВС України 06.06.2017  № 470)

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016  № 974)

Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України (наказ МАПУ та МНС 04.12.2006 N 730/770 )

Вимоги з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (наказ МВС України від 09.07.2018  № 579)

 

4. Порядок повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу

5. Перелік основних питань, по яких можливе надання роз’яснень під час роботи консультаційного центру Головного управління:

- здійснення державного нагляду у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в населених пунктах, на підконтрольних об'єктах;

- здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів;

- здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних  умов суб'єктами господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

- здійснення контролю за наявністю сертифікатів відповідності з питань пожежної безпеки в Українській державній системі сертифікації продукції - Системі сертифікації УкрСЕПРО на продукцію та матеріали, у тому числі, що застосовуються при наданні послуг і виконанні робіт протипожежного призначення;

- здійснення дозвільно-реєстраційних функцій щодо фізичних та юридичних осіб у сфері пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;

- здійснення адміністративно-правової діяльності та застосування наданих згідно з чинним законодавством прав;

- проведення консультацій посадових осіб об'єктів та громадян з питань пожежної безпеки;

- здійснення обліку і аналізу пожеж та їх наслідків, розробка відповідних заходів, спрямованих на їх попередження.

Контакти консультаційних центрів Головного управління ДСНС України у Херсонській області

з/п

Адреса

Телефон

E-mail

1.

м. Херсон: вул. Молодіжна,6.

(0552) 45-42-03

к[email protected]

2.

м. Нова Каховка:

вул. Першотравнева, 3

(05549) 7-23-18

17dprch@ks.dsns.gov.ua

6 .Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій за 2018 рік

7. Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2019 рік

8. Форма переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю).

9. Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік.

10. План заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки ГУ ДСНС України у Херсонській області стосовно об’єктів (будівель, приміщень, споруд, територій тощо), що перебувають у власності, володінні, користуванні центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та непідприємницьких товариств і установ, на лютий, березень 2020 року.

11. Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій за 2019 рік

12. Звіт про виконання річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій за 2020 рік

13. Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2021 рік

 

 

    Твіт