ГоловнаБізнесуАдміністративні послугиІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
 Версія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Наказ ГУ ДСНС України

                                                                                                                у Херсонській області

                                                                                                                22.12.2016 № 314

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

(найменування адміністративної послуги)

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у Херсонській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Головне управління Державної служба України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області,

73022, м. Херсон, вул. Молодіжна, 6

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: з 9:00 до 18:00

П’ятниця: з 9:00 до 17:00

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб - сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: + 38 (0552) 42-28-31,

+ 38 (0552) 45-45-74,

веб-сайт: www.kherson.mns.gov.ua,

електронна адреса: [email protected]

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

 

Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин)

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

Для суб'єкта господарювання з високим ступенем прийнятного ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подається позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подається суб'єктом господарювання особисто або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС.

У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи - підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності
печатки-декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

5 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Декларацію подано чи оформлено з порушенням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня        2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»

13

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом.

Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта нерухомості.

Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб'єкту господарювання або державному адміністратору з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

 

Заступник начальника ГУ ДСНС

України у Херсонській області

полковник  служби цивільного захисту                                                               В.О. Бєляєв

    Твіт