ГоловнаГромадянамДоступ до публічної інформації
 Версія для друку

Закон України «Про доступ до публічної інформації»  

 

Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

 

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»

 

Вимоги до складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління ДСНС України у Херсонській області (форма для подання запиту на публічну інформацію)

 

Наказ МНС України № 755 від 26.07.2011 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у Міністерстві надзвичайних ситуацій України"

 

Наказ ДСНС України № 514 від 13.08.2013  "Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з надзвичайних ситуацій" (ПЕРЕЛІК)

 

Наказ МВС від 24.11.2015 № 1477 "Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС України"

 

Наказ ГУ ДСНС України у Херсонській області від 31.12.2015 №304 "Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління ДСНС України у Херсонській області"

 

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 

 

 

Аналіз роботи із запитами на публічну інформацію

 за ІІ-й квартал 2020 року

 

Відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” у Головному управлінні ДСНС України у Херсонській області (далі – Головне управління) доступ громадськості до публічної інформації забезпечується через офіційний веб-сайт Головного управління (http://www.кherson.mns.gov.ua/), рубрика "Доступ до публічної інформації" та наданням інформації запитувачам на їх запити.

Упродовж ІІ кварталу 2019 року до Головного управління надійшло 5 запитів на публічну інформацію, які опрацьовані своєчасно і в установленому чинним законодавством порядку (див. додаток). За категорією запитувачів інформаційні запити надійшли від юридичних осіб (1) та представників засобів масової інформації (4). 

 

Запитувачів цікавила інформація щодо:

- пожеж в екосистемах області (2);

- щодо утилізації ртуті (1);

- стосовно надання копій документів (2).

На інформаційні запити надано роз’яснення.

 

 

  

                                    

 

Додаток 7

до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію

 у  ДСНС України

(пункт 2   розділу ІХ.)

ЗВІТ

про стан розгляду запитів на публічну інформацію у ГУ ДСНС України у Херсонській області  за ІІ квартал  2020 року

                                                

 

 

 

 

 

Найменуван- ня органу управління

 

 

 

 

 

Загальна кількість отриманих запитів на публічну інформацію

 

 

Кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли

Результати розгляду запитів на публічну інформацію

Види запитуваної інформації*

за типом входження

за особою запитувача

 

від  представників засобів масової інформації

від органів виконавчої влади як  до  розпорядника інформації

поштою

 

електронною поштою

 

 

 

 

факсом

 

 

 

 

телефоном

 

на особистому прийомі

 

від фізичних осіб

 

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

задоволено

надіслано належним розпорядникам інформації

 

відмовлено

опрацьовується

 

ГУ ДСНС України у Херсонській області

5

2

2

1

-

-

-

1

-

4

-

5

-

-

-

 

 

 Види запитуваної інформації

Інформація про фізичну особу

Інформація довідково-енциклопедично-го характеру

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

Інформація про товар (роботу, послугу)

Науково-технічна інформація

Податкова інформація

Правова інформація

Статистична інформація

Соціологічна інформація

Інші види інформації*

1

-

2

-

-

-

-

-

-

2

 

* З них інформація щодо:

надзвичайних ситуацій та загрози стихійного лиха: ______;

роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади: _______;

фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами: 1 .

 

    Твіт